GDPR

SÄKERHETS POLICY / GDPR

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Från den 25 maj 2018 har hela Europa en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter. De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

SH Xtreme Lashes Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Personuppgifterna inhämtas från dig i samband med att du beställer och betalar varor på webbplatsen. Uppgifterna används framförallt till vår administration av beställningar, fakturering av ordrar, samt för vår ekonomiska uppföljning och redovisning. Alla personuppgifter behandlas och sparas i vår databas. Order som beställs från oss skriv ut och arkiveras i en pärm för revisorn.

Uppgifterna kan även komma att användas till för marknadsföringssyfte så som nyhetsbrev och erbjudanden. Om du inte vill dina personuppgifter ska användas för detta ändamål, eller andra direktmarknadsföringsändamål, har du möjlighet att motsätta dig behandlingen genom att välja “Nej” till Nyhetsbrev vid registrering.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.